Visita Eichiro Kita – Prefeito Komatsu – Japão 25 A 27-11-92